Erasmus+

Излази

Combine digital teaching–learning (EAD) with project-based learning (PBL)

OUTPUTS

O1

EAD анкета о дигиталним компетенцијама

O3

Архитекетура дигиталних PBL ћелија

O2

EAD комплет алата за обуку наставника

O4

Смернице за PBL дигиталну наставу-учење ставу и учење

O1 - EAD анкета о дигиталним компетенцијама

Овај резултат ће бити подељен у два дела: први, сама анкета која ће се применити на предаваче/наставнике високог образовања како би се утврдило да ли имају потребне EAD вештине; други, анализа прикупљених одговора која ће резултирати извештајем о анализи потреба.

Предавачи
Студенти

O2 - EAD комплет алата за обуку наставника

Овај комплет алата ће укључивати корисничке приручнике (у видео формату и формату е-књига) о техничким, педагошким и бихевиоралним карактеристикама. Овај комплет алата има за циљ да оспособи предаваче/наставнике како би касније могли да користе дигиталне ћелије и примењују PBL у контексту учионице.

O3 – Архитекетура дигиталних PBL ћелија

Цртежи и смернице за просторију у којој ће D-PBL бити операционализован. Резултат обухвата распореде, опреме и столове, и водиче за став предавача и постављање. Ово ће бити „штаб“ PBL групе из којег ће се обављати највећи део мултидисциплинарног тимског рада.

O4 - Смернице за PBL дигиталну наставу-учење ставу и учење

Смернице ће обухватити главне резултете до којих се дошло имплементацијом пројекта, током фаза развоја и пилотирања у реалном образовном контексту. Користиће се као референца за друге образовне институције и иницијативе у овој области.

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

sr_RSSerbian