Erasmus+

Rezultatai

Combine digital teaching–learning (EAD) with project-based learning (PBL)

OUTPUTS

O1

EAD skaitmeninių kompetencijų tyrimas

O3

Skaitmeninių PBL elementų architektūra

O2

EAD mokymo priemonių rinkinys dėstytojams

O4

PBL skaitmeninio mokymo-mokymosi gairės

01 - EAD skaitmeninių kompetencijų tyrimas

Šis rezultatas susidės iš dviejų smulkesnių uždavinių: pirma, pati apklausa bus taikoma aukštojo mokslo dėstytojams, siekiant išsiaiškinti, ar jie turi reikiamų EAD įgūdžių; antra, surinktų atsakymų analizės pagrindu, bus parengta poreikių analizės ataskaita.

Dėstytų skaičius
Studentų skaičius

02 - EAD mokymo priemonių rinkinys dėstytojams

Į šį įrankių rinkinį bus įtraukti vartotojo instrukcijos / nurodymai (vaizdo įrašu ir el. knygų formatu) apie technines, pedagogines ir elgesio ypatybes. Šiuo priemonių rinkiniu siekiama suteikti dėstytojams galimybę naudotis skaitmeniniais elementais ir pritaikyti PBL savo darbo metu.

03 - Skaitmeninių PBL elementų architektūra

Skaitmeninių elementų D-PBL architektūra (R3) - patalpos, kuriose bus naudojamas D-PBL, brėžiniai ir gairės. Patalpų architektūra apima patalpų struktūrą, įrangą ir jos išdėstymą patalpoje, taip pat kaip ir dėstytojo darbo vietos padėtį bei išdėstymą. Tai bus PBL grupės "buveinė", iš kurios bus vykdoma didžioji daugiadisciplininio komandinio darbo dalis.

04 - PBL skaitmeninio mokymo-mokymosi gairės

Šios gairės padės reziumuoti projekto įgyvendinimo metu gautus rezultatus tiek plėtojant, tiek bandant veiklas realioje darbo aplinkoje (auditorijoje). Tai bus geras pavyzdys kitoms aukštojo mokslo organizacijoms ir iniciatyvoms šioje srityje.

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

lt_LTLithuanian